PKB wzrósł prawie o 4 proc. „Gospodarka rozpędzona”

Produkt Krajowy Brutto wzrósł w drugim kwartale o 3,9 procent licząc rok do roku oraz o 1,1 proc. kwartał do kwartału wobec wzrostu w pierwszym kwartale na poziomie 4 proc. w ujęciu rocznym. Główny Urząd Statystyczny opublikował tak zwany szybki szacunek wzrostu gospodarczego. Eksperci wskazują, że główną przyczyną poprawy sytuacji jest rosnąca konsumpcja prywatna.