Władze Kurdystanu uszanują wyrok sądu. „To podstawa do dialogu między Irbilem i Bagdadem”

Irakijka na tle banera wspierającego referendum w sprawie niezależności Kurdystanu (fot. REUTERS/Alaa Al-Marjani)

Władze irackiego Kurdystanu zapowiedziały, że będą respektować orzeczenia Najwyższego Sądu Federalnego Iraku. Głoszą one, że żaden region czy prowincja nie może odłączyć się od kraju.

Władze Iraku stawiają Kurdom ultimatum. „Referendum jest nielegalne”

Premier Iraku Hajdar al-Abadi zażądał we wtorek, by w ciągu 72 godzin władze Kurdystanu przekazały kontrolę nad lądowymi i powietrznymi przejściami...

zobacz więcej

– Uważamy, że to orzeczenie musi stać się podstawą do rozpoczęcia otwartego dialogu narodowego między Irbilem i Bagdadem w celu rozwiązania wszelkich sporów – głosi oświadczenie wydane przez władze Kurdyjskiego Rządu Regionalnego (KRG).

W zeszłym tygodniu Najwyższy Sąd Federalny wydał orzeczenie w sprawie autonomii terytorialnej Kurdystanu w reakcji na przeprowadzone przez iracki Kurdystan referendum w sprawie niepodległości regionu. Uczynił to na wniosek rządu w Bagdadzie, który w ten sposób chciał nie dopuścić do „błędnego interpretowania” irackiej konstytucji i utrzymać jedność Iraku.

Najwyższy Sąd Federalny orzeka o zgodności ustaw z ustawą zasadniczą i rozstrzyga spory między władzami centralnymi w Bagdadzie a poszczególnymi regionami.

Na mocy irackiej konstytucji z 2005 r. na terenie Kurdystanu utworzono region autonomiczny. Porozumienie o utworzeniu autonomicznego regionu kurdyjskiego zawarto w 1970 r. między rządzącą wówczas w Iraku partią Baas, a Kurdami.

Po referendum z 25 września, przeprowadzonym w Regionie Kurdystanu i na obszarach spornych, nasilił się konflikt między Bagdadem a Irbilem. Większość uczestników plebiscytu opowiedziała się za niepodległością Kurdystanu. Bagdad uznał głosowanie za nielegalne.

W ostatnich latach iracki Kurdystan dążył do poszerzania autonomii, budując własny rurociąg do Turcji i niezależnie eksportując ropę naftową w sytuacji. Stosunki z rządem centralnym w Bagdadzie zostały nadszarpnięte m.in. w związku z podziałem dochodów z ropy.

źródło:

Zobacz więcej