Pierwotna siła wulkanu

Nie ma chyba na świecie nic równie przerażającego i pięknego jak wybuch wulkanu. Wydobywający się dym, płonące skały i iskry budzą jednocześnie trwogę i zachwyt. Wulkany jako takie powstają na skutek pęknięć i dziur w skorupie ziemskiej. Stożek, który widzimy, zrobiony jest z lawy i materiałów piroklastycznych, czyli wszystkiego tego, co wydobywa się w czasie wybuchu z komina wulkanicznego. Na Ziemi jest wiele czynnych wulkanów, zobacz najpiękniejsze zdjęcia erupcji.