Roztańczone pow-wow

Indiańskie uroczystości pow-wow nie mają charakteru religijnego. Na tego typu zjazdach przedstawiciele różnych plemion mają szansę spotkać się dla pogłębienia więzi, nawiązania kontaktów, wspólnego obcowania z kulturą czy z czystej chęci rywalizacji. Kilkudniowe spotkanie połączone z konkursami śpiewu i tańca zaczęło się 8 lipca w Taos, w Nowym Meksyku.