1 nowa wiadomość

Prok. Kijanko: sprawa Amber Gold przerosła moje możliwości [RELACJA]

Małgorzata Wassermann: skala błędów popełnionych przez prok. Kijanko w tej sprawie jest zadziwiająca.

Prok. Kijanko stawiła się we wtorek przed komisją. Wcześniej była dwukrotnie wzywana, ale nie stawiała się, przedkładając zwolnienia lekarskie.

Miała ona być pierwszym świadkiem komisji jeszcze w zeszłym roku. Komisja zdecydowała wtedy o zasięgnięciu opinii ws. jej zdrowia. Biegli z Zakładu Medycyny Sądowej w Szczecinie stwierdzili, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, by Kijanko stanęła przed komisją. W lutym br. Kijanko została ponownie wezwana przez komisję. Także wówczas nie przyszła. Komisja zapowiedziała wtedy, że w związku z tym wystąpi do sądu w sprawie nałożenia kary na tego świadka.
Nie musisz odswieżać strony.
Relacja live odświeża się automatycznie.
13:37 04.07.2017
Wassermann po przesłuchaniu prok. Kijanko: nie potrafi wskazać na chociaż jedno działanie śledczych, dlatego zasłania się niepamięcią.
13:13 04.07.2017
Komisja zakończyła posiedzenie.
13:04 04.07.2017
Kijanko: jestem tylko człowiekiem i popełniłam błędy ws. Amber Gold.
12:49 04.07.2017
Kijanko: moi przełożeni nie mieli zastrzeżeń w stosunku do mojej pracy w tej sprawie.
12:48 04.07.2017
Kijanko: mimo szczerych chęci nie jestem w stanie wypunktować swoich działań w sprawie Amber Gold.
12:31 04.07.2017
Suski: czy przyjęła pani jakąś korzyść finansową w prowadzonym postępowaniu? Kijanko: nigdy w życiu nie przyjęłam żadnej korzyści majątkowej w prowadzonych sprawach, również Amber Gold.
12:19 04.07.2017
Barbara Kijanko nie potrafiła wyjaśnić, dlaczego udostępniła postanowienia sądu pełnomocnikowi założyciela firmy Marcina P. Jak mówiła Małgorzata Wassermann dokumenty wydano tuż przed przesłuchaniem Marcina P.
11:33 04.07.2017
Komisja: czy sprawa Amber Gold przerastała możliwości prokuratury rejonowej? Kijanko: nie miałam pełnej świadomości skali tego przedsięwzięcia. Nikt nie przewidział, że sprawa wywoła takie skutki.
11:27 04.07.2017
– Ta sprawa nie budziła we mnie szczególnych przemyśleń i emocji, które mogłabym odtworzyć – stwierdziła prokurator Kijanko.
11:21 04.07.2017
Kijanko: Moja choroba to efekt wydarzeń, które miały miejsce po przejęciu sprawy Amber Gold przez prok. okręgową w Gdańsku.
11:13 04.07.2017
– Mój stan zdrowia wpływa na odtworzenie przebiegu wydarzeń – powiedziała prok. Kijanko.
11:06 04.07.2017
Wassermann: dlaczego nie podjęła pani żadnych czynności w związku z zawiadomieniem KNF? Kijanko: to było pierwsze zawiadomienie tej kategorii.
10:52 04.07.2017
Kijanko: ze względu na upływ czasu i stan zdrowia nie pamiętam żadnych szczegółów dotyczących prowadzonego postępowania.
10:35 04.07.2017
(fot. PAP/Radek Pietruszka)
10:32 04.07.2017
Komisja: Czy pani się dobrze czuje? Kijanko: Mój stan zdrowia na przełomie tego roku pogorszył się. Przebywam na zwolnieniu lekarskim. Jestem w stanie zeznawać.
10:30 04.07.2017
Kijanko: jestem zaskoczona zeznaniami policjantki prowadzącej śledztwo. Nigdy nie lekceważyłam swoich współpracowników. Nie wyśmiewałam funkcjonariuszy.
10:26 04.07.2017
Kijanko: nie zostałam powiadomiona o ostatnim przesłuchaniu. Nie odebrałam wezwania.
10:19 04.07.2017
Pełnomocnik wnioskuje o zwolnienie prok. Barbary Kijanko z tajemnicy zawodowej.
10:16 04.07.2017
10:09 04.07.2017
Pełnomocnik: chciałbym prosić o zwolnienie prok. Kijanko z obowiązku składania zeznań
10:02 04.07.2017
Po godz. 10 sejmowa komisji śledcza rozpoczęła posiedzenie, na którym zaplanowano przesłuchanie prok. Barbary Kijanko.
09:30 04.07.2017
Przewodnicząca komisji śledczej Małgorzata Wassermann (PiS) poinformowała, że Kijanko odebrała wezwania na przesłuchanie 4 lipca, a komisja nie ma żadnej wiedzy, by miała się ona nie pojawić. Jak dodała, jeśli świadek tym razem stawi się przed komisją, to będzie pytany o całe postępowanie dotyczące Amber Gold. – Będziemy ją pytać o wszystko, co dotyczy pierwszych dwóch lat tego postępowania. O postępowanie sprawdzające, o zabezpieczenie dokumentów tej firmy – zaznaczyła Wassermann.
(fot. PAP/Radek Pietruszka)
Zobacz więcej