Marek Dietl nowym prezesem GPW

Dietl chce budować „skalę Giełdy” (fot. Flickr/Marcin Polak)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych wybrało Marka Dietla na prezesa. Zgodę na objęcie tej funkcji musi wydać jeszcze Komisja Nadzoru Finansowego. Wśród priorytetów nowy prezes wymienił budowanie „skali Giełdy”.

„Nasza giełda jest czwartą giełdą w Europie”. 25 lat warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

zobacz więcej

Kandydaturę Marka Dietla 14 czerwca zgłosił minister rozwoju i finansów. Tego samego dnia swoją kandydaturę zgłosił także sam Dietl.

– Jednym ze sposobów budowania skali są alianse strategiczne. Wierzę, że w Europie Środkowo-Wschodniej w pewnych niszach rynkowych jest szansa na zbudowanie aliansów strategicznych - mówił Dietl na powiedzeniu ZWZ GPW. - I chciałbym, żeby to było mocniej eksploatowane, jeśli miałbym okazję kierować pracami zarządu – dodał. Wyjaśnił, że jako prezes Giełdy chciałby współpracować z rynkiem niepublicznym private equity, a także wykorzystywać zmiany technologiczne, które mogą m.in. zmniejszyć koszty transakcyjne.

Drugim kandydatem na prezesa GPW był Mariusz Patrowicz – zgłoszony przez akcjonariusza Giełdy posiadającego dwie akcje GPW. Na posiedzeniu ZWZ GPW Patrowicz zrezygnował z kandydowania na to stanowisko.

Marek Dietl jest doktorem, adiunktem w katedrze Ekonomii Biznesu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2012-13 był visiting fellow w Department of Economics University of Essex. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Podczas studiów doktoranckich odbył staż w University of Glasgow.

Doradca Prezydenta RP

Dietl jest społecznym doradcą ekonomicznym prezydenta RP, ekspertem i członkiem zarządu Instytutu Sobieskiego i ekspertem Business Centre Club. W latach 2007-10 był społecznym doradcą trzech kolejnych prezesów Urzędu Regulacji Energetyki. Ostatnio - członkiem rady nadzorczej oraz przewodniczącym Komitetu Strategii GPW.

W latach 2008-12 zajmował się inwestowaniem w fundusze venture capital w Krajowym Funduszu Kapitałowym S.A. Dietl ma duże doświadczenie związane z rynkiem finansowym. Ukończył specjalistyczne dwuletnie studia w zakresie finansów EY Executive Studies in Finance. W latach 2008-13 był mediatorem w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, a w latach 2007-08 - członkiem rady nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Doświadczenie w radach nadzorczych

Od stycznia Marek Dietl zasiada w Komitecie Selekcyjnym funduszu-funduszy PZU Witelo. Ma doświadczenie w pracy w radach nadzorczych kilku spółek, a także w organach spółek niepublicznych - zarządzał trzema spółkami, w kolejnych 12 zasiadał w radach nadzorczych.

Formalnie zmiana na stanowisku prezesa Giełdy nastąpi w dniu doręczenia spółce decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, wyrażającej zgodę na zmianę w składzie zarządu GPW.

źródło:

Zobacz więcej