Polska w gronie najlepiej rozwiniętych państw

pw, aszl publikacja: 04.11.2010 aktualizacja: 20:51 wyślijdrukuj
W Warszawie najlepiej widać, jak szybko rozwija się Polska (fot. flickr.com/Kasia)

Po raz pierwszy w historii Polska znalazła się w gronie państw o bardzo wysokim poziomie rozwoju społecznego – wynika z 20. raportu UNDP. Pod względem wskaźnika rozwoju społecznego, tzw. HDI zrównaliśmy się z Portugalią.

Jak wyjaśnił dr Kamil Wyszkowski z biura Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Warszawie, awans Polski z grupy państw o wysokim poziomie rozwoju do wyższej grupy wynika z zmiany metodologii liczenia wskaźnika rozwoju społecznego HDI. W tym roku wzięto pod uwagę nieco inne wskaźniki niż w poprzednich latach, co pozwoliło na dokładniejszy pomiar społecznego rozwoju. Najważniejsze dane, brane pod uwagę przy obliczaniu HDI, to oczekiwana długość życia, wskaźnik skolaryzacji, wskaźnik umiejętności czytania ze zrozumieniem i pisania oraz dochód narodowy brutto per capita.

Z raportu UNDP wynika, że najbardziej rozwinięte pod względem rozwoju społecznego państwa to: Norwegia, Australia, Nowa Zelandia, USA i Irlandia. Polska w tym rankingu zajmuje 41. pozycję, tę samą co przed rokiem, ale jednak nagrodzoną awansem.

Przedostatnie miejsce

Spośród państw, które weszły do Unii Europejskiej razem z Polską w 2004 r., wyżej znalazły się Czechy (28. miejsce), Słowenia (29.), Słowacja (31.), Malta (33.), Estonia (34.), Cypr (35.) i Węgry (36.). Polska ma natomiast taki sam poziom HDI jak Portugalia. Z kolei najsłabiej rozwinięte pod względem społecznym państwa świata to: Mozambik, Burundi, Niger, Demokratyczna Republika Konga oraz Zimbabwe.

Ranking uwzględnia 169 państw; w tym roku w grupie państw o bardzo wysokim poziomie rozwoju społecznego znalazły się pierwsze 42; nasz kraj jako przedostatni. W ubiegłym roku do grona tego zaliczono 38 państw.

Raport Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju m.in. porównuje ścieżki rozwoju państw od 1970 r. Zdaniem autorów opracowania, ludzie na całym świecie są zdrowsi, bogatsi i lepiej wyedukowani niż 40 lat temu. W raporcie wyróżniono kraje, które najszybciej rozwijały się pod względem społecznym – na czele są Oman, Chiny, Nepal, Indonezja, Arabia Saudyjska, Laos, Tunezja i Korea Płd. UNDP zwraca uwagę, że większość z nich to państwa, w których poziom HDI jest relatywnie niski. Zaprezentowany w czwartek raport oparty jest w większości o dane z 2008 roku.
PAP