Rząd Japonii wyraził zgodę na abdykację cesarza

Rząd Japonii specjalną ustawą wyraził zgodę na abdykację cesarza Akihito. To pierwsza tego typu sytuacja od 200 lat. W sierpniu ubiegłego roku cesarz Akihito w specjalnym orędziu telewizyjnym zasugerował chęć zrezygnowania z tronu, tłumacząc to wiekiem. Teraz ustawa trafi pod obrady parlamentu. Debatę zaplanowano na połowę czerwca.