Medycyna sądowa na początku XX wieku raczkowała

Medycyna sądowa pod koniec XIX wieku raczkowała, już wiedziano, że każdy z nas ma indywidualne odciski palców, ale jeszcze nie wykorzystywano ich do tego, by udowodnić przestępcy, że to on popełnił zbrodnię. Dopiero w 1903 r. w Londynie wykorzystano odciski palców jako dowód w śledztwie.