Kredytobiorcy pozwali Credit Agricole. Pierwszy taki pozew zbiorowy

aktualizacja: 20:02 wyślijdrukuj
fot
(fot. wikipedia.org/Henryk Borawski)

Pierwszy w Polsce pozew zbiorowy przeciwko bankowi. Wszystkie osoby, które w latach 2004 - 2009 zaciągnęły kredyt hipoteczny w Credit Agricole i były przez bank zobowiązane do ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, będą mogły ubiegać się o odzyskanie składki ubezpieczeniowej wraz z odsetkami.

W ten sposób swoich praw postanowiły dochodzić osoby, które w latach 2004 - 2009 zaciągnęły w Credit Agricole, dawnym Lukas Banku, kredyt hipoteczny i były zobowiązane do ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Reprezentujący kredytobiorców mecenas Krzysztof Jaworski wyjaśnia, że powodem złożenia skargi nie jest samo ubezpieczenie, tylko niekorzystna dla konsumentów forma umowy, co zostało potwierdzone przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Domagają się zwrotu niesłusznie pobranych pieniędzy


Chodzi między innymi o to, że zaciągający kredyt nie mieli wpływu na wybór towarzystwa ubezpieczeniowego, bo bank podpisał umowę tylko z jedną firmą. Poza tym zapłacona składka nie podlegała zwrotowi. Mecenas Krzysztof Jaworski podkreśla, że klienci banku domagają się zwrotu niesłusznie pobranych od nich pieniędzy. – Osoby, które spełniają wymogi, które zostały zawarte w uzasadnieniu pozwu, a mianowicie zawarły umowy kredytu hipotecznego i które uiściły składkę ubezpieczeniową z tytułu wkładu własnego mogą przystąpić do tego postępowania i domagać się zwrotu nienależnie pobranej składki wraz z ustawowymi odsetkami – powiedział mec. Krzysztof Jaworski. Wyjaśnił, że wszyscy zainteresowani powinni wnikliwie przeczytać swoje umowy kredytową, głównie załącznik numer 1 tej umowy, który zawiera zapis zakwestionowany przez sąd, a który jest podstawą do dochodzenia roszczeń przeciwko Credit Agricole.

pozywamzbiorowo.pl

Na razie do pozwu przystąpiło kilkanaście osób, których roszczenia wynoszą kilkadziesiąt tysięcy złotych. Poszkodowani mogą się jeszcze dopisywać, a niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej pozywamzbiorowo.pl W 2009 roku Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że praktyka ubezpieczania niskiego wkładu własnego jest niedozwolona i nakazał wszystkim bankom wycofanie się z zapisów, które – w opinii sądu – rażąco naruszają interesy konsumentów.

Wybrane dla Ciebie